http://vhtttg.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý

Chia sẻ thông tin văn hóa hữu ích

Chia sẻ thông tin văn hóa hữu ích

BẠN BÈ CỦA VHTT.

TIN NÓNG VỀ PHIÊN TÒA 22.6 TẠI BERLIN, XÉT XỬ VỤ BẮT CÓC TRỊNH XUÂN THANH: BỊ CÁO NGUYỄN HẢI LONG CÓ THỂ ĐƯỢC TẠI NGOẠI HẦU TÒA

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018
Tags: